Es va construir vers l'any 1953, aprofitant un antic seient existent on s'hi va situar una capelleta amb la majòlica del sant. Cap als anys vuitanta es va dotar de la corresponent font.

Ha estat totalment remodelada i ampliada l'any 2011 inaugurant-se el dia 19 d'agost, el dia de la celebració litúrgica de Sant Magí.

Més info: www.amicsarbre.cat