El 5 d'octubre de 1980 es va celebrar a Tàrrega una concentració de penyes barcelonistes al parc amb l'assistència del president Nuñez i del vicepresident Nicolau Casaus. Es va descobrir un monument al jugador per deixar constància de la trobada celebrada a Tàrrega. Amb el pas del temps aquesta figura es va anar deteriorant i va ser substituïda per l'actual més resistent.

Més endavant, considerant idoni l'indret escollit per situar-hi el futbolista la penya barcelonista de Tàrrega i Comarca va erigir-hi el monument actual.