L'any 1983 la senyora Mercè Ribalta i Sanrama va fer donació de les restes conegudes com de l'hort del Sanrama. Es tracta de pedres antigues que cal situar-les a l'època medieval.

L'any 1984 es va remodelar el camí vell fins a la creueta de ferro i es van situar en aquell indret del parc les pedres provinents de l'hort del Sanrama. També s'hi col·locaren unes baranes de forja del segle XVIII procedents de Conill i Tàrrega.

L'Ajuntament de la ciutat, per tal de possibilitar tota aquella obra, va fer una aportació d'un milió cent mil pessetes als Amics de l'Arbre.