Es va construir l'any 1987 i va ser inaugurat per la Festa de l'Aplec de Sant Eloi d'aquell mateix any. És fet a base d'unes rodes de molí donades per Josep Pont i Castellà que es trobaven en una finca urbana de la seva propietat situada al carrer de les Piques. La forja del conjunt del rellotge és obra de Josep Castellana Sangrà.