La plataforma Qr View ens permet donar informació dels nostres estimats a partir d'un QR ubicat en la tomba del nostre familiar. Es podrà vincular a biografies escrites, videos commemoratius, galeries de fotos, etc.. Cal recordar, que aquesta informació sempre es podrá modificar sempre que es consideri necessari.

Al passar sempre per la plataforma Qr View, ens evitarem que el codi QR quedi obsolet. Per exemple, enlloc de vincular el QR directe a un Video Youtube, el vinculem a una direcció www.qrview.net/monument. D'aquesta manera, si el video es despenja o es canvia, QR View canviarà l'enllaç i el QR quedarà actualitzat.

Veure exemple

ació