Una molt bona opció novedosa és la inclusió d'un codi QR en una publicació impresa. Disposem ja d'un exemple d'aquestes característiques: El llibre de l'Esbart Albada. Cadascuna de les pàgines parla d'un ball tradicional i es complimenta la informació amb el video del mateix ball. Cal recordar, que aquesta informació sempre es podrá modificar sempre que es consideri necessari.

Al passar sempre per la plataforma Qr View, ens evitarem que el codi QR quedi obsolet. Per exemple, enlloc de vincular el QR directe a un Video Youtube, el vinculem a una direcció www.qrview.net/monument. D'aquesta manera, si el video es despenja o es canvia, QR View canviarà l'enllaç i el QR quedarà actualitzat.

Veure exemple

ació