El setembre del 2004 per la Festa Major d’Agramunt es va estrenar el ball pla de Lo Senyor Pau de les Cantimplanyes i conjuntament amb El Xurripampi s’han anat representant cada any per part de la Colla Estol-Espígol d’Agramunt.

Acompanyats dels grallers Els Carreter, arranjadorsde les músiques i acompanyants habituals dels balls.