Com en una visió misteriosa

ta mirada sovint fixa s’extàsia:

la teva mija rialla és majestuosa

i en la boca et floreix plena de gràcia.

 

                                     Joan Maragall