Amb motiu de la festa de l'Arbre del 2012 es va retre homenatge a les religioses carmelites de la caritat Vedruna, en commemorar-se aquest any el 150 aniversari de la seva presència a Tàrrega.

Les religioses vedrunes varen fer-se presents a la nostra ciutat per primer cop el 28 d'octubre de 1827 per a poder atendre les necessitats de l'hospital targarí. Cal saber que va ser la primera fundació feta per Joaquima de Vedruna i va romandre a Tàrrega al llarg d'un mes per tal de vetllar els inicis d'aquella fundació. L'any 1832 per motius diversos la fundació feta es va dissoldre, tornant dues de les religioses a la casa mare de Vic.

Va caldre esperar fins a l'any 1862 per al retorn d'aquestes religioses a la nostra ciutat, fent-ho el dia 5 de gener d'aquell any amb la predisposició de nou de fer-se càrrec de les atencions de l'hospital de Tàrrega i a la vegada poder donar ensenyament a les nenes de la ciutat.

En complir-se l'any 2012, els 150 anys d'aquella nova vinguda, els Amics de l'Arbre han erigit un monòlit a l'anomenat espai Vedruna, per deixar constància de la llarga presència, enmig nostre, de les germanes de la caritat Vedruna.

Foto: Josep M. Martí

Més informació a: www.amicsarbre.cat