L'any 1980 es va comprar als encants de Barcelona una premsa de vi datada el 1852 per la quantitat de 100.000,- ptes. Aquesta compra la va efectuar el vicepresident de l'Associació, Miquel Carné i Riba.

La seva instal·lació al parc es va portar a terme l'any 1981 i és situada al capdamunt del passeig de la font del Congrés, prop de la font del Congrés i de la premsa de l'oli.

Foto: Josep M. Martí

Més informació : www.amicsarbre.cat