La història d’aquest ball va començar amb l’encàrrec que li va fer a l’Anton Farran el Joan Pedrós quan era el professor de música tradicional a l’Escola Municipal de Música i, alhora, impulsor i cap visible de la recerca i recuperació del folklore local d’Agramunt sota el nom de Tradi-Sió. L’encàrrec consistia a crear uns balls sobre unes melodies recuperades de l’antic llibre d’orgue de l’església per a que fossin interpretats pel grup local.

Amb l’ajuda d’alguns dansaires de l’Esbart, es va anar donant forma als balls i quan van estar enllestits es van anar a ensenyar a Agramunt. Resumint direm que, fruit de tot aquest procés, a la Festa Major d’Agramunt del setembre del 2004 es va estrenar el ball pla de Lo Senyor Pau de les Cantimplanyes i a la del 2006, el Xurripampi, i que des de la seva estrena s’han anat representant cada any per part de la Colla Estol-Espígol d’Agramunt. I d’aquestes dates ençà han entrat a formar part del conjunt dels balls de la nostra població veïna.

És un goig per a nosaltres poder-vos oferir aquesta estrena acompanyats dels grallers Els Carreter, que són els arranjadors de les músiques i acompanyants habituals dels balls.