A l'assemblea del 14 de juliol de 1980 es dóna compte de la donació feta pel Sr. Josep M. Vall Companys en nom de la vídua del Sr. Palou Martí i la senyora Teresa Capdevila d'un molí d'oli del segle XVIII per al parc.

S'acordà fer-ne el trasllat i col·locació al parc. Per dur a terme aquesta acció va ser necessari l'enderroc de la nau on era situat el molí al poble de Conill. D'aquest enderroc se'n va preservar la portalada original, que es va muntar al parc, així com tot el conjunt de la premsa de l'oli i llurs piques de pedra adjuntes.

L'any 2002 es va poder dotar tot l'equipament del molí de la coberta necessària per preservar-lo de les inclemències del temps per tal de millorar-ne la seva conservació. Més tard es va portar a terme la remodelació de l'espai del seu entorn dotant-lo de murs de marge, de l'enrajolat del terra i de la plantació d'oliveres i plantes arbustives. L'any 2006 es va afegir al conjunt una pica d'oli provinent de la donació de piques i pedres rebuda de la família Vall-Benaiges.

El conjunt d'aquest molí es tracta d'una peça excepcional que cal preservar i mantindre acuradament.