L'any 1954 es fa el projecte del mur entre els miradors de nord-est i el de llevant.

A l'agost de 1955 ja es treballava en la construcció del mur de la Mare de Déu de Montserrat perseguint una doble finalitat: l'una, l'ampliació de la placeta enfront de l'accés a l'ermita i l'altra, procurar la millora de la part més visible de la capçalera de la serra davant de la ciutat. Enmig del seu procés constructiu es va decidir fer-hi una fornícula que pogués allotjar la imatge de la Mare de Déu de Montserrat.

Les obres del mur es van donar per acabades el dia 1 de desembre d'aquell any, diada de la festa litúrgica de Sant Eloi.

El 8 de juliol de 1956 es va celebrar al parc una missa de campanya que va precedir l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat a la fornícula del mur construït. La festa religiosa va ser presidida per l'escolapi targarí Josep Domingo i Serret juntament amb el vicari parroquial Mn. Antoni Comellas.

El disseny i els acabats de la capella van ser obra del Sr. Benavent, persona que aleshores dirigia la restauració del Palau dels Marquesos de la Floresta a la ciutat. Aquestes obres van ser finançades amb aportacions ciutadanes, de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat i per l'Ajuntament.

L'escultura de la Mare de Déu és obra de l'escultor Fontbernat i el peu de pedra on s'assenta la imatge procedeix de la muntanya de Montserrat i va ser regalada pel Sr. Pons.

L'any 1957 la capçalera del mur de la Mare de Déu de Montserrat es va acabar amb un seient de pedra i amb una barana de ferro donada per Josep Trepat Galceràn. El mateix any, Josep Maria Martí, forja el fanalet de la capelleta de la Mare de Déu segons proposta del Sr. Benavent.

L'any 2000 l'Associació va emprendre l'obra d'ampliació i millora del conjunt de la plaça a base de dotar-la d'un mur de contenció fet en formigó i després folrat de pedra. Va ser enllosada en pedra tota la seva superfície i s'hi van muntar dues arcades provinents de l'antic quarter de militars que hi havia al Pati que van ser donades per la família Ribalta-Valls de Tàrrega. L'obra va ser confiada al constructor Jaume Torres i Torres. Al bell mig de la plaça s'hi va instal·lar un gran escut de simbologia montserratina realitzat manualment pel vicepresident de l'Associació, Miquel Carné i Riba.

Aquestes millores van ser inaugurades el segon diumenge de setembre d'aquell any dins els actes de l'Aplec de Sant Eloi.

Un temps després la imatge de la Mare de Déu va patir desperfectes a causa d'una bretolada feta a cops de pedra. Les parts malmeses van ser refetes i es va salvaguardar la fornícula amb un vidre protector. Aquesta millora va ser sufragada per una ciutadana anònima de Tàrrega.

Foto: Josep M. Martí

Més informació a: www.amicsarbre.cat